กรอกข้อมูลเพื่อขอทราบคะแนนสอบวิชา EN331
Main Office
FPH Thammasat University
1221 Piyachart 12-Fl
Faculty of Public Health
Thammasat University
Klong Luang, Pathumthani 12121, Thailand
P: (+66) 02-564-4440 (7457)
Email
sompoke.k@fph.tu.ac.th
AIT Office
EEM/SERD
Environmental Engineering and Management FoS
School of Environment, Resources and Development
Asian Institute of Technology
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
P: -
Email
birdkio@gmail.com
FOLLOW ON SOCIAL NETWORKS
Google scholar
ResearchGate