ติดต่อเรา

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการคาดการณ์ศักยภาพการรองรับปริมาณการระบาย PM2.5 ของพื้นที่สำหรับสนับสนุนการจัดการและควบคุมการเผาในที่โล่งของภาคการเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่น

ที่อยู่โครงการ: 99 หมู่ 18 ห้อง 1221 อาคารปิยชาติ ชั้น 12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

สำนักงานผู้ประสานโครงการ: 58 หมู่ 9 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (EEM) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Email: airsompoke@gmail.com (อาจารย์สมโภค กิ่งแก้ว หัวหน้าโครงการ)

แผนที่และการเดินทาง: